Resmi Gazete’de yayımlandı! Ekmek ve simit fiyatlarını Bakanlığın olumlu görüşü belirleyecek

Resmi Gazete’de yayımlandı! Ekmek ve simit fiyatlarını Bakanlığın olumlu görüşü belirleyecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun ilgili yönetmeliğine göre ekmek ve simit fiyatlarındaki bir değişiklikle ilgili ilk olumlu görüşü Ticaret Bakanlığı verecek.

EKMEK VE SİMİT FİYATLARINDA YENİ DÜZENLEME

Ekmek ve simit fiyatlarının değiştirilmesinde Ticaret Bakanlığı’nın olumlu görüşünün alınması koşulu getirildi. Ticaret Bakanlığı’nın olumsuz görüş bildirmesi durumunda il genelinde oluşturulacak Birlik, revize edilen tarifeyi tekrar Bakanlığın görüşüne sunacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun ilgili yönetmeliğine göre ekmek ve simit fiyatları, il genelinde oluşturulacak bir komisyon tarafından değerlendirilecek. İl genelinde oluşturulan komisyon ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşacak. Ekmek ve simit fiyatları Ticaret Bakanlığı’nın onayına sunulacak. Eğer Ticaret Bakanlığı ekmek ve simit fiyatlarıyla ilgili olumlu görüş bildirirse belirlenen fiyatı, il genelinde oluşturulan Birlik onaylayacak.

 

Kararda şu ifadeler yer aldı:

MADDE 1– 14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5.maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.
Ancak, simit ile 4/1/2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinin (Tebliğ No: 2012/2) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımı yapılan ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, sırasıyla, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, ilgili federasyon ve Ticaret Bakanlığının olumlu görüşünün alınmasından sonra Birlik tarafından onaylanır.” “Ancak, Bakanlık tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda Birlik, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Bakanlığın görüşüne sunar; görüşün alınmasından sonra onaylar.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.