TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÜNCELLENDİ

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GÜNCELLENDİ

Ülkemizde gıdalarda kullanımına izin verilen gıda katkı maddelerinin spesifikasyonlarını belirleyen mevzuat Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyumludur. 

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik 03.04.2017 tarihli ve 30027 mükerrer sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. AB tüzüğünde yapılan değişiklikler, 14 Aralık 2023 tarih ve 32399 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan değişiklik ile Ülkemiz mevzuatına yansıtılmıştır.

Bu kapsamda E 422 Gliserol, E 475 Yağ Asitlerinin Poligliserol Esterleri ve E 476 Poligliserol Polirisinoleat, E 471 Yağ Asitlerinin Mono- ve Digliseritleri adlı gıda katkı maddesine ait spesifikasyonlar değiştirildi.

Bu değişiklikler ile toksik elementlerin kabul edilebilir seviyeleri düşürüldü. Bazı safsızlıklar için maksimum limitler belirlendi. Maksimum erusik asit içeriği oluşturuldu ve arsenik, kurşun, civa ile kadmiyum için maksimum limitler düşürüldü.

Bebekler ve küçük çocuklar için daha düşük olmak üzere 3-monokloropropan diol (3-MCPD) ve 3-MCPD yağ asidi esterleri ile glisidil yağ asitleri esterleri (glisidol olarak ifade edilir) için yeni limitler belirlendi.

Gıda güvenilirliğinin temini ve tüketici sağlığının korunması için Bakanlığımız çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SPESİFİKASYONLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 
İçin tıklayın